Next Level Vloeren

Richtlijnen voor drain en doucheput

Er dient minimaal 18 mm afschot per M1 naar de drain in de ondervloer te zijn aangebracht en maximaal 25 mm per M1. De drain / doucheput dient dan 3 a 4 mm boven de dekvloer uit te steken en waterpas gemonteerd te zijn, zowel in de lengte maar ook heel belangrijk in de breedte. De drain / doucheput dient minimaal 3 cm vanaf de muur gemonteerd te zijn ook aan de zijkanten. De vloer dient rondom de drain / doucheput naar de muur vlak te lopen dus niet onder afschot. De afschot dus alleen aan de voorzijde.

  • Next Level Vloeren is niet verantwoordelijk voor het behouden van afschot of juiste plaatsing van de drain of doucheputten. U dient er zelf zorg voor te dragen dat deze juist (waterpas) is afgesteld.