Next Level VloerenOpstartprotocol

Opstartprotocol vloerverwarming

v

Opstartprotocol bij droogbouw – en renovatie vloerverwarming

Opstartprotocol Bij een ingeslepen vloerverwarming in een droge afwerkvloer, en bij droogbouwsystemen kan je binnen 24 uur na installatie het vloerverwarmingssysteem gaan verwarmen. Let op! Bij installatie moet de temperatuur van de dekvloer minimaal 15˚C zijn om PVC of een gietvloer erop te kunnen verlijmen/aanbrengen.

Het maximale vochtgehalte bij het aanbrengen van de  PVC vloer en Polyurethaan Gietvloer is voor een cementgebonden dekvloer maximaal 3,0 % /cm meting. Bij een anhydrietvloer is dit maximaal 0,3 % / cm meting.

Next Level Vloeren zal altijd er vanuit gaan dat u het opstartprotocol volgt en  vooraf het vochtgehalte opmeten, bij een te hoog vochtgehalte wordt de vloer afgekeurd en dient verder te drogen.

VOOR EN TIJDENS EN NA HET AANBRENGEN VAN DE PVC OF GIETVLOER.

• Zorg ervoor dat tijdens het aanbrengen van de PVC of GIETVLOER de temperatuur van de dekvloer minimaal 15°C is. Dit moet ook tijdens het aanbrengen van eventuele voorstrijk middelen of een egalisatie laag.

NA HET AANBRENGEN VAN DE PVC of GIETVLOER

Na het aanbrengen van de PVC of GIETVLOER adviseren wij altijd 7 dagen te wachten met het opstartprotocol

• Verhoog de watertemperatuur met stappen van 1°C a 2°C per dag tot de maximale watertemperatuur van  30°C, waarbij de temperatuur van de dekvloer nooit hoger mag zijn dan 30°C. Pas indien nodig de aanvoertemperatuur naar beneden aan.

• Pas geen nachtverlaging toe. Advies is om geen dag-en nacht temperatuur te gebruiken.

Het opstartprotocol is voor het behoud van uw nieuwe vloer .

Wist u trouwens dat dit ook minder energie verbruikt?

Wanneer er een constante temperatuur wordt aangehouden hoeft de vloerverwarming minder hard te werken.

Daarentegen zal de vloerverwarming bij een lage nacht-temperatuur heel veel energie moeten gebruiken om in de ochtend de woonruimte op een aangename temperatuur te krijgen.

Dit opwarmen kost veel meer energie – en dus geld, dan de ruimte op een vaste temperatuur houden.