Next Level VloerenOpstookprotocol

Het opstookprotocol bij nieuwe natte, conventionele, vloerverwarming

Het opstookprotocol is het voor de eerste keer in bedrijf zetten van de vloerverwarming. De zandcement-, beton- of anhydrietvloer kan zo wennen aan de vloerverwar­ming.

Om een aantal redenen is het opstookprotocol belangrijk:

  • Eventuele gebreken in het watersysteem kunnen aan het licht komen

  • Bouwvocht verdwijnt uit de ondervloer

  • Het wordt duidelijk of de bouwvloer op de juiste wijze is aangebracht. Visuele controle op scheurvorming door krimp en controle van een vaste samenstelling van het cement/anhydriet zijn daarbij belangrijk

  • Con­trole van de temperatuur die de bovenkant van de zandcementvloer bereikt. Deze mag niet hoger zijn dan 28°C.

Stapsgewijs verwarmen voor een goed en langdurig eindresultaat

Na natuurlijke droging van het cement/anhydriet, dit duurt afhankelijk van de omstandigheden 4-6 weken, kan ge­start worden met het opstoken.

  • Verhoog de watertemperatuur met stappen van 5°C per dag, van 20°C tot 40°C.

  • Na 5 dagen is de watertemperatuur 40°C. Verlaag nu de watertemperatuur in stappen van 5° per dag terug naar 20°C.

  • Houdt 1 dagen pauze

  • Herhaal stap 1 en 2

Let op! Volgen van het opstookprotocol neemt 11 dagen in beslag. Dit betekent dat een normale bouwvloer ca. 7-10 weken nodig heeft om voldoende te drogen voordat het parket gelegd kan worden.

Neem het opstookprotocol serieus. Dit is essentieel voor een goed eindresultaat. Neem dus geen risico.

NA HET AANBRENGEN VAN DE PVC OF GIETVLOER

Na het aanbrengen van de parketvloer adviseren wij altijd 1 dag te wachten met het opstartprotocol

• Verhoog de watertemperatuur met stappen van 5°C tot de maximale watertemperatuur van 35 – 40°C, waarbij de temperatuur van de dekvloer nooit hoger mag zijn dan 28°C. Pas indien nodig de aanvoertemperatuur naar beneden aan.

• Pas geen nachtverlaging toe. Advies is om geen dag-en nacht temperatuur te gebruiken want PVC en GIETVLOER houdt niet van snelle temperatuurwisselingen. Wist u trouwens dat dit ook minder energie verbruikt? Wanneer er een constante temperatuur wordt aangehouden hoeft de vloerverwarming minder hard te werken. Daarentegen zal de vloerverwarming bij een lage nacht-temperatuur heel veel energie moeten gebruiken om in de ochtend de woonruimte op een aangename temperatuur te krijgen. Dit opwarmen kost veel meer energie – en dus geld, dan de ruimte op een vaste temperatuur houden.

Heeft u een warmtepomp dan dient u de maximale temperatuur aan te passen naar het hoogst haalbare.

 

NEXT LEVEL VLOEREN GAAT ER ALTIJD VANUIT DAT U HET PROTOCOL DOORLOPEN HEEFT .