Next Level VloerenAlgemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Next Level Vloeren

Offerte: 

De gedagtekende offerte en de daarin opgegeven prijzen zijn bindend, gedurende de in de offerte vermelde termijn. De prijsopgave in de offerte is gebaseerd op de aanname dat de ruimte en de ondergronden, waarop Next Level Vloeren haar producten aanbrengt, voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in de richtlijnen. De prijsopgave in de offerte is exclusief het aanbrengen van eventuele bijzondere voorzieningen cq meerwerk.

Overeenkomsten:

De overeenkomst met Next Level Vloeren komt tot stand na dat Next Level Vloeren de opdracht schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd.  

Betalingsconditie: 

90% op laatste werkdag, 10% na oplevering.  

Annulering: 

Annulering van de overeenkomst door de afnemer kan kosteloos binnen 14 kalenderdagen na acceptatie van de offerte.
Bij annulering na 14 kalenderdagen brengt Next Level Vloeren 15 % (met een minimum van € 250,00) van het totaal offertebedrag aan de afnemer in rekening. Bij annulering binnen 6 weken voor de overeengekomen datum van het begin van de werkzaamheden brengt Next level vloeren 75 % van het totaal offertebedrag aan de afnemer in rekening.   

Verplaatsen: 

Bij het verplaatsen van de opdracht korter dan 4 weken voor start werkzaamheden, brengt
Next Level Vloeren inkomstenderving in rekening aan de afnemer.
Te weten 10 % van het totaal offertebedrag, met een minimum van € 375,00.

Opschorting: 

Next Level Vloeren is gerechtigd de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, indien de afnemer in verzuim is, met het voldoen aan zijn betalingsverplichtingen en wanneer de afnemer bij aanvang werkzaamheden de ruimte(s) en/of ondervloer(en) niet heeft opgeleverd zoals in de richtlijnen staan omschreven. Kosten bij opschorting zijn gelijk aan de kosten bij verplaatsen.

Gebreken:

De afnemer is verplicht om binnen 24 uur na oplevering aan Next Level Vloeren schriftelijk mededeling te doen van gebreken na aflevering. Kleine afwijkingen in kleur, structuur en andere kleine geconstateerde oneffenheden zijn geen reden tot afkeur. Ten alle tijden heeft Next Level Vloeren een herstelrecht van 14 dagen na oplevering.  

Garantie:

Next Level Vloeren is aangesloten bij de NOA en geeft 5 jaar NOA garantie op de vloeren, eventuele geschillen worden bij de geschillencommissie aangemeld en behandeld.

Risico/ Aansprakelijkheid:

 • Kleurverschillen zijn een product eigenschap en derhalve geen reden tot afkeuring van het door ons aangebrachte product.
 • Enig kleurverschil ten opzichte van het overeengekomen sample of kleurenwaaier is mogelijk, terwijl eveneens onder omstandigheden bij de uitvoering van het werk glansverschil kan ontstaan.
 • De tekening/ nuancering en pigmentvlekken van de gietvloer met een kleur-schakeling zijn wisselend en de beoordeling van het resultaat is smaak gebonden. Een fusie is handwerk en dus niet te sturen, op de ene plek kan er meer fusie aanwezig zijn dan op de andere plek.
 • Next Level Vloeren is niet aansprakelijk voor eventuele reflectie scheurvorming veroorzaakt vanuit de ondergrond.
 • Intreding van stof, ongedierte e.d. na het aanbrengen van het vloersysteem is geen reden tot afkeur van de aangebrachte vloerafwerking.
 • Uitsluiting van onthechting/ blaasvorming in de aangebrachte vloerafwerking als gevolg van dampspanning.
 • De vloerafwerking is niet waterpas en volgt de glooiingen die aanwezig zijn in de dekvloer.
 • Indien de vloer voor oplevering betreden wordt of in gebruik wordt genomen vervalt enige aansprakelijkheid en wordt de vloer beschouwd als opgeleverd.
 • Next Level Vloeren is niet verantwoordelijk voor verborgen (constructieve) gebreken in de ondervloer die leiden tot schade aan de aangebrachte vloerafwerking.
 • Mechanische beschadigingen, krassen verkleuringen, lichte spaanslagen, lichte rolbanen, pigmentvlekken, aanzetten in de coating en ingevallen vuil in de natte vloer zijn uitgesloten van garantie.
 • De garantie geldt niet voor scheurvorming veroorzaakt door extreme werking in de ondervloer of vochtwerking vanuit de ondergrond en osmose. Ook valt slijtage die wordt veroorzaakt door ongeschikt gebruik, krassen, adervoming, verkeerde schoonmaakmethoden, ongelukken, het niet hanteren van het opstook- en opstartprotocol of soortgelijke gebeurtenissen buiten de garantie.
 • Next Level Vloeren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ader- en scheurvorming, bij onjuist gebruikt van de vloerverwarming.
 • Een Next Level Vloer wordt geheel met de hand gegoten, het uitsluiten van enige oneffenheden, spaanslagen e.d. is dan ook onoverkomelijk. Omdat materialen vloeibaar zijn op het moment van aanbrengen, kunnen factoren als tempratuur, stof e.d. altijd wat invloed uitoefenen.